woensdag 25 mei 2016

Vreemde vogel / Strange bird

De zwart gekapte Quest is makkelijk te onderscheiden van de andere Velomobielen. Hij dankt zijn naam aan de opvallend zwarte spiegelkapjes die goed afsteken tegen de schitterend witte body.

english For English please scroll down.
Is het geen plaatje ? of,  'Ceci n'est pas une pipe', zoals de Fransen zeggen ...
De zwart gekapte Quest is meestal in het weidse poldergebied van Zuid Holland te vinden, met name in het stroomgebied van het riviertje de Rotte.
Daar scheurt hij meestal met vrij hoge snelheid over het asfalt, op zoek naar 'bukkers' om die dan met een nog grotere snelheid te passeren.

In de stad zal je hem weinig tot niet tegen komen. De krappe haakse bochten, zijstraatjes van rechts, etc. nodigen niet uit tot hoge snelheden en ook de dikke F-Lites aan de voorzijde dwingen de zwart gekapte Quest dan tot veelvuldig Flintstonen, een komische, heen en weergaande beweging tot grote hilariteit van eventuele toeschouwers.

Hieronder nog een zeldzame opname waarbij de zwart gekapte Quest het strakke asfalt tijdelijk verlaat. Deze actie heeft wel invloed op de G-sensor van de camera ...

Over het algemeen vertoont de zwart gekapte Quest solitair gedrag, maar is soms ook te zien in gezelschap van een zwarte Cheetah of in een roedel Rotte Rijders met ligfietsen en Velomobielen van diverse pluimage.

De zwart gekapte Quest laat zich maar moeilijk opsporen. Het rustige optrekken (als gevolg van grote massa en relatief weinig spierkracht) en het zelden of nooit bruusk remmen laten praktisch geen sporen na op het asfalt.

Een geoefend luisteraar daarentegen kan de zwart gekapte Quest herkennen aan het zoemende geluid van de noppen van de Furious Fred of aan de schaterlach die zo nu en dan vanuit de roedel opstijgt.

Op de eerste droge dag na een periode van regen heb je kans om na een grote plas het karakteristieke slingerende drie-wielige spoor te vinden met daarnaast een druppel spoor van de Cheetah.
Zodra de zwart gekapte Quest in de verte een plas signaleert, zal hij deze aan het zicht onttrekken door schuin voor de Cheetah te gaan rijden.
Eenmaal bij de plas aangekomen zal de zwart gekapte Quest met veel geweld door de plas scheuren, de niets vermoedende Cheetah van top tot teen onder spetterend. Dit ritueel gaat dan gepaard met een dikke schaterlach, de foeterende Cheetah overstemmend. (dat zich ook het nodige vocht via de voetengaten naar binnen werkt moge duidelijk zijn. Uiteraard wordt de Cheetah hier niet in gekend.)

Over de trekroute is nog weinig bekend. Hij is een paar keer gesignaleerd op een oost - west georiënteerde route en dan fietst hij de zon tegemoet, éémaal 's ochtend en éémaal 's middags.
Maar op het moment dat het vochtig weer begint te worden of de dagen te kort beginnen te worden zal men hem tevergeefs aantreffen op deze route en zoekt hij het dichter bij huis.

Algemeen

Overige namen
Zwart gekapte Quest, Velomobilii Questus carbonus.
Orde
Gestroomlijnde
Familie
Human Powered Vehicles.
Status
Het hele jaar door buiten te vinden, echter met vochtig weer een stuk minder.

Leefomgeving

Biotoop
Overdag veel te vinden in het polder- en duingebied, overnachting vindt plaats op een kleedje in de huiskamer.
Voedsel- en broedbiotoop
Diverse restaurants en/of pannenkoekhuizen.
De eerste paar weken schijnt de groei en ontwikkeling zich voornamelijk in Roemenië plaats te vinden, de eerste wielomwentelingen vinden plaats in het immer pittoreske Dronten, onder het toeziend oog van de trotse ouders Allart, Theo en Eva.
Voedsel
Omnivoor, meestal wat de pot schaft.

Trek

Trekroute
Zuid Holland en Utrecht.
Overwinteringsgebied
Huiskamer, op een kleedje.

Herkenning

Opvallende kenmerken
           Glimmend zwarte spiegelkapjes contrasteren mooi met de schitterend witte body.
Gedrag
           Vaak in een roedel Rotte Rijders, tourend door de polder.
Formaat/ lengte
            2.85
Onderstel
            Dikke draaicirkel beperkende F-Lites voor en een genopte Furious Fred achter.


Bovenstaande tekst is geinspireerd door de website van de Vogelbescherming, zie deze link.


english The black capped Quest is easy recognisable from the other Velomobiles. It got it's name due to the 2 black mirror cones which contrast perfectly against the shiny white body.
Lovely, isn't it ? or,  'Ceci n'est pas une pipe', like the Frence use to say ...
The black capped Quest is usually found in the wide polder areas of the province of Zuid Holland, the Netherlands, particularly in the basin of the river Rotte.
There it rides with great speed over the smooth tarmac in search of unsuspecting diamond frame riders, which he will overtake with even greater speed.

You won't find much him in the city. Small 90 degree corners, all the side streets etc. make it almost imposseble to reach high speeds. The thick F-Lites on the front force the black capped Quest frequently to 'Flintstone', an embarrassing but for spectators a comical reciprokal movement which make them laugh.

Here you'll find a rare footage of the black capped Quest leaving the smooth tarmac. This action has some effect on the G-sensor of the camera ...

In general the black capped Quest displays solitair behaviour, but is sometimes seen in the presence of a black Cheetah or in a flock of Rotte Rijders with recumbents and Velomobiles of all different shapes and seizes.

The black capped Quest is difficult to track down. The gentle acceleration (due to its great mass and relative weak muscles) and very rare abrubt breaking actions leave no trace on the tarmac.
On the other hand, a good listener can recognise the black capped Quest by the soft, buzzing sound of the Furious Fred or a burst of laughter rising up from the flock of Rotte Rijders.

On the first dry day after a period of rain ther is a chance to find the caracteristic three-wheeled winding trail next to a puddle.
As soon as the black capped Quest noticed a puddle, it will block it from sight by riding in front of the Cheetah. Once arrived at the puddle it will race through it with such a great speed, so the Cheetah is totally soaked. This ritual is coupled with also a burst of laughter, louder then the groaning of the soaking Cheetah.
It is clear that a lot of water is entering the black capped Quest via the footholes, this is of course not mentioned to the Cheetah.

Little is know about the migratory flight path. It has been spotted several times in an east - west oriented route riding to the rising or setting sun. But as soon as the weather is too moist or the days shorten, the spotter will wait in vain.

General

Also known as
Black capped Quest, Velomobilii Questus carbonus.
Order
Fully faired
Family
Human Powered Vehicles.
Status
Most of the year to be found outside or in case of wet weather, inside.

Habitat

Biotope
Daytime usually in the polder- and dune area, at night it stays on a carpet in the livingroom.
Food- and breedbiotope
Numerous restaurants and/or pancake houses.
The first weeks the developement and growth appears to take place in Roemenia, the first spin of the wheels takes place in the always pittoresk town of Dronten, under the watchful eyes of the proud parents Allart, Theo en Eva.
Food
Omnivorous, take pot luck.

Migratory flight path

Route
Province of Zuid Holland and Utrecht, east - west orientated.
Wintering area
Livingroom, on a carpet.

Recognizance

Remarkable features
           Shiny black mirrorcones contrasting nicely with a sparkling white body.
Behaviour
           often found in a flock of Rotte Rijders, touring through the polders.
Seize / length
            2.85
Undercarriage
            Fat (turning circle limiting) F-Lites at the front and a studded Furious Fred at the rear.


This tekst was inspired by the website of the Dutch assosiation for the protection of birds, see this link

9 opmerkingen:

 1. De Velomobilii Questus carbonus overwintert op een kleedje in de huiskamer?

  Zijn nauwe verwant Velomobilii Strada Carbona subsp. Lutea, in de volksmond ook wel Tante Lies genaamd, is winterhard, en gedurende het hele jaar te spotten op 's Heren wegen.

  Groet

  Erwin en zijn Velomobilii Strada Carbona subsp. Lutea aka Tante Lies

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Naast de watjes en de kapwatjes schijnt er dus ook nog een superwatje te zijn. ;-)

   P.s. Heeft tante Lies dan nog een speciale wintersok ?

   Verwijderen
  2. Nee, maar ik draag 's winters soms een muts of een buff.

   Verwijderen
 2. Kleine correctie ;-)
  Voedsel: Eet één of twee wielrenners als ontbijt en snorbrommers als de snelle warme hap. Snackt tussendoor met een speedpedelec.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Eigenlijk een opportunistische omnivoor, net wat er voor z'n wielen komt.
   Maar je hebt wel gelijk, wat jij benoemd is inderdaad een beetje het standaard menu ;-)

   Verwijderen
 3. Ik hoop dit zeldzame stel nog eens te spotten in de polders van Utrecht of Zuid Holland.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoi Rob, naar het schijnt zijn ze goed te lokken met de geur van koffie en slagroom met appeltaart.
   Wie weet is het immer pittoreske Nieuwegein een mooi doel voor Rotte Rit nr. 3 ?

   ;-)

   Verwijderen
 4. Ik lees in het verhaal ook wel iets van de stijl van De Hokjesman :-)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Wijnandt, ik heb even gezocht naar De Hokjesman, want die kende ik nog niet.
   Wat ik met dit weblog hoop te bereiken is dat als ik hier thuis de toetsen kietel, er bij een ander een glimlach op het gezicht verschijnt.

   Verwijderen