zondag 14 juli 2019

Heerlijk weer / Lovely weather

Heerlijk weer vandaag om eens lekker de met de veerpoten van de Quest aan de slag te gaan.

english For English please scroll down.

Al een tijdje kreeg ik klachten dat mijn remlicht bleef hangen. Vooral van de mensen die achter mij reden. ( deze situatie wil je natuurlijk voorkomen )
Waarschijnlijk dat de remmen net het laatste stukje bleven hangen, waardoor het remlicht bleef branden.

Dan zit er niets anders op dan om de veerpoten van de Quest los te halen en de remmen waar nodig te smeren / schoon te maken.
Het is geen rocket science, maar ik mis de routine, de ruimte en de juiste gereedschappen en daarbij komt, ik lig liever in de Quest dan dat ik er aan sleutel.

Aangezien het toch niet zulk gezellig weer was had ik alle moed bij elkaar geraapt en ging aan de slag.
Gaandeweg kom je er achter dat je beter eerst de moeren aan de bovenkant van de veerpoten kan loshalen voordat je de Quest in de kamer op z'n kant hebt gelegd.
Het is ook handig om, voordat je de Quest op z'n kant voor de trapkast legt, eerst de gereedschapskist met het overige gereedschap uit de trapkast te halen.
En waar had ik ook al weer die tie-wraps gelaten ?

Nadat ik de rechter veerpoot uit elkaar had gehaald, schoongemaakt, waar nodig gesmeerd en weer bijna in elkaar had gezet, ging de telefoon.
Mijn ouders aan de lijn, of ze ff een bakkie konden halen.
Prima, geen probleem, jullie zijn altijd welkom, ik sta alleen tot m'n ellebogen in het fietsenvet.

Dus een klein half uurtje later zat ik aan een 'verplicht' bakkie koffie met een puntje taart. (thnx. mam)

Na deze kleine onderbreking nog even de linker veerpoot in elkaar zetten en dan ben ik klaar.
Dacht ik.
Het linker wiel draaide wel, maar niet van harte. Wat scheelt eraan ?
Stap voor stap de mogelijkheden nalopen en de bout waarmee het wiel op de as geborgd zit iets losser gezet.
Dit draait beter, maar wat voor geratel hoor ik nu weer ?
Hmm, dat zou wel eens een teveel aan snelheidsmeterkabel kunnen zijn.

En dan nu de proef op de som.
Rem inknijpen, remlicht brandt.
Rem loslaten, remlicht brandt nog steeds. Grrr.

Ook een paar druppeltjes (niet te veel, trekt vuil aan) kettingolie op de remkabel mocht niet baten.
Nog maar eens goed kijken dan.

Het remlicht wordt bediend door een schakelaar op het stuur. Op deze schakelaar zit een dun metalen stripje.
Bij het rijden (remgreep is niet ingeknepen) drukt de remgreep tegen het stripje, remlicht is uit.
Bij het remmen ( remgreep ingeknepen ) komt de strip vrij en activeer het remlicht.
Bij bedienden van de parkeer rem zorgt het cilindertje ervoor dat de remgreep ingedrukt blijft en het stripje naar voren gedrukt wordt, remlicht is uit.

In mijn geval werd bij het loslaten van de rem de remhandel niet ver genoeg naar voren getrokken. Het metalen stripje viel in de gleuf van de remkabel.
Door handmatig de remgreep verder naar voren te duwen werd ook het stripje ver genoeg naar voren geduwd om het remlicht uit te laten gaan.

Zijaanzicht remgreep (ingeknepen) met schakelaar

Bovenaanzicht remgreep met tie-wrap

Door nu de ruimte boven de remkabel in de remgreep op te vullen, zal het metalen stripje ook naar voren geduwd worden.

En dat opvullen ging prima met een restantje van een tie-wrap.De tie-wrap ligt in het verlengde van de remkabel en gaat haaks om, klemt zichzelf dus.
Het overtollige stuk heb ik er later afgeknipt.


Al-met-al nog geen minuutje werk. 
Tja, als je alles van tevoren zou weten ...
english Lovely weather for tinkering with the brakes and struts of the Quest.

I got some complaints about my brake light. Mostly of the people riding behind me. After braking, this light stays on so they can't see me braking. ( you don't want a situation like this )
Probabely the brakes got stuck at the last part so the braking light stays on.

So I needed to remove the struts of the Quest and clean / check the breaks.
It isn't rocket science, but I lack the routine, the space and the right tools to do this job and to be honest, I prefer riding the Quest rather than tinkering.

This day was a cloudy day, perfectly to do this job. 
During the proces, one discovers it's better to remove the nuts at the top of the struts first before putting the Quest on its side in the living room.
Also remember to get the tools out of the closet before putting the Quest in front of it. 
And where have I put this bundel of tie-wraps ?

When I was almost ready cleaning and reassembling the right strut, the phone rang.
My parents called, if they could come by for a cup of coffee.
Sure, no problem, you're always welcome but know I'm covered to my elbows in bike grease.

So half an hour later I was having a cup of coffee and a large piece of cake (thnx. mum) with my parents.

After this short break I only needed to clean the left strut and then the job should be done.
I thought.
No.
The Quest thought differently.
The left wheel was turning, like it had sand in the bearings instead of grease.
What's wrong ?
Step by step checking the possibilities and taking the pressure of the center bolt.
Now it's turning much better, but what's that noise ?
Hmm, that could be the slack of the cable of the speedometer.

As we all know, the proof of the pudding is in the eating so here we go:
Engage the brakes: breaklight on.
Release the brakes, breaklight still on. Grrr.

A few drops of lubrication oil on the break cable (not too much, or it will attrack dirt and get stuck) didn't do the job either.
Let's check again.

The breaklight is operated by a switch on the tiller. On this switch, there's a small metal strip.
When the breaks are not applied, the break lever pushes against the metal strip and the break light is off.
When breaking, the small metal strip is released and activates the break light.
The parking brake uses a metal cilinder to keep the breake handle in the break position and pushes the small metal strip forward, so no breaking lights.

In my case when I released the breaks the break handle didn't move forward enough (just enough to release the breaks). The metal strip wasn't pushed forward to shut off the break light.

Side view brake handle (squeezed for breaking) and switch

Topview break handle with tie-wrap
By filling the space above the breaking cable inside the break handle the small metal strip is pushed forward by releasing the breaks. 

And that could easely be done with some left over of a tie-wrap.


The tie-wrap lies parallel to the break cable and bends outward at a 90 degree angle. In this way, it secures itselves. The left over part of the tie-wrap has been removed.


This job was done within one minute !
Wish I knew this before I took the struts apart ...