zaterdag 25 november 2017

Schootbappenritje met Frans Hansen / Ride with Frans Hansen

Het was droog, we zijn beide vrij, dus wat let ons om een ritje te maken ?

english For English please scroll down.

Nou, bijvoorbeeld het bericht dat Frans zich had verslapen.
Geen probleem, we schrappen het vervangen van de Q-Rings door de standaard ronde tandwielen (op een of andere manier lukt het maar niet de juiste positie te vinden) en gaan gewoon een uurtje later alsnog op pad.
Nog even langs de supermarkt voor Frans z'n schoonmoeder en dan door naar de stad.
Nadat de spullen waren afgegeven konden wij ons rondje vervolgen.

We waren lekker op dreef en hadden goed de vaart erin op het fietspad.
Totdat er een blonde mevrouw, komende van rechts, haar PC Hooft Tractor, wiens nummerbord ik hier maar niet zal noemen, pardoes op het fietspad plaatste.
Frans waarschuwde haar met zijn claxon, je kan hier immers een vette bekeuring krijgen !

Niet veel later reed deze mevrouw parallel aan het fietspad en bedankte Frans hartelijk voor zijn attente geste door eens flink op haar claxon te hangen en met haar vinger naar haar voorhoofd te wijzen.

En ik maar denken dat dit toeteren als uiting van blijdschap alleen bij een bepaalde bevolkingsgroep van Zuid Europese afkomst hoorde.
Toch leuk om te zien hoe de gebruiken van de verschillende bevolkingsgroepen in zo'n multi-culturele samenleving langzaam maar zeker worden opgenomen in de Nederlandse cultuur ...

010 of geen 010, that is the Question ...
Op onze rit kwamen we ook langs de Kuip en aangezien mijn zoon en dochter Feyenoord fans zijn moest ik wel een plaatje schieten.
Reactie zoonlief via WhatsApp: 'Mooiste stadion !'
Reactie dochterlief : 'Wat staat daar voor een lelijk ding voor dat mooie stadion ?! ;-)'
Ach ja, we kunnen niet allemaal van Velomobielen houden ...

Fiets&MakerQuest XS van Frans Hansen
Op de terugweg langs de Rotte was het weer genieten. Af en toe een beetje slalommen in verband met anderen die op hun manier aan het genieten waren van de Rotte, maar dat mag geen naam hebben, het is daar breed genoeg.
Een ons tegemoet fietsende dame op leeftijd gebaarde ons het tempo te minderen. Met luide stem stelde zij zich aan ons voor: 'IDIOTEN !'
Nu had ik net lekker de vaart erin en aangezien ze bij nader inzien toch niet echt mijn type was negeerde ik deze poging tot nadere kennismaking en trapte lekker door, genietend van de het uitzicht.

Afgezien van bovengenoemde incidentjes was het weer een toffe rit. Met mooi weer trekt natuurlijk iedereen er op uit met als gevolg dat je het fietspad moet delen met hardlopers en wielrenners, al dan niet in groepsverband.
En zolang iedereen een beetje rekening met elkaar houdt gaat dat prima, is mijn ervaring.
Even zwaaien naar elkaar, een glimlach uitwisselen, succes verzekerd.
Maar soms krijg je te maken met de ene uitzondering die de regel bevestigd ...english The weather is fine, we both don't have to work today so why not go for a ride ?

Well, one reason was the fact that Frans had overslept himself.
No problem, we skip the replacement of the Q-Rings on his Quest XS for the standard rond ones (some way we don't seem to find the right position) and start an hour later.
A small stop at the supermarket for Frans his mother in law and then right on to the city.
Afrter delivering the goods we went on our way.

We were cruising along, having fun at high speed on the cyclepath next to the road racing the cars.
Until a blond woman, coming from the right, putting her Chelsea Tractor, which numberplate I'm not going to mention here, right in front of us.
Frans warned her with his klaxon, you could get a heavy ticket for this !

Not much later the woman drove parallel to the cycle path and showed her gratitude by honking her klaxon as well and pointing at her forehead.

I was thinking that this gesture of happiness only belong to a cetrtain population group of the South of Europe.
How nice it is to see the customs of all different populations blend in the Dutch culture ...

010 or no 010, that is the Question ...
On our way we also passed the football stadion 'de Kuip'. And as my son and daughter are massive fans of Feyenoord, I had to stop and take a picture.

Reaction of my son via WhatsApp: 'Nicest stadion !'
Reactie of my beloved daughter: 'What is that ugly thing in front of that nice stadion ?! ;-)'
Oh well, we can't all love Velomobiles ...

Fiets&MakerQuest XS of Frans Hansen
We enjoyed our way back along the river Rotte. Sometimes we had to slalom around the other people enjoying the Rotte on their own ways, but that was no problem. Enough room.

Oncoming traffic. An elderly lady was riding her bike and was coming our way. She made a gesture to slow down and with a loud voice she introduced herself: 'IDIOTS !'
I was cruising at a nice speed and actually she was not my type so I ignored this attempt to get acquainted and continued driving on, enjoying the scenery..

Despite the above mentioned incidents it was a great ride. With this kind of weather everybody wants to enjoy the outdoors, so we need to share the cycle path with runners and other cyclists, or groups of runners and cyclists.
And when everybody respect each other, it will be fine. A small wave, an exchange of a smile will do wonders.
But sometimes you 'll meet the exception which confirms the rule ...