woensdag 31 augustus 2016

Race strepen / Go fast stripes

Race strepen op de Quest, wie wil dat nou niet ? Mits goed geplaatst kan dat er best mooi uitzien.

english For English please scroll down.

Refectie streep, foto : Velomobiel.nl
Helaas was iemand anders mij voor, anders had ik ook deze kleurencombinatie gekozen.

Op een terugreis van een woon-werk ritje zag ik opeens wat op het fietspad liggen. Ik kon niet zo snel zien wat het precies was. Meestal zijn het wat donkere vlekken of schaduwen op het asfalt, niets om je druk over te maken.
Nu had ik de vaart er lekker inzitten, ik ging net de dijk af onder Gouda, tot ik te laat realiseerde waar ik op af reed. Het waren grote hopen str...nt ! Keurig uitgespreid over het toch al niet al te brede fietspad.
Welke idoot laat hier nou z'n olifant uit ?!?
Ik zag een kleine str..nt vrije zone aan de rechterkant, maar om nu op volle snelheid het stuur om te gooien leek mij geen goed idee. Dan maar op hoop van zegen er dwars doorheen en duimen dat de schade mee zal vallen.


Wat ligt daar nou ?
 Gelukkig zat er niemand achter mij ...

Terwijl ik de voorwielen langs de hopen stuurde, realiseerde ik me dat zich tussen de wielen 2 grote open voetgaten zich bevinden. Dit in combinatie met de geringe bodemvrijheid van de Quest zat er niets anders op dan de lippen stijf op elkaar te houden en wachten op de dingen die komen gaan ...

Gelukkig had ik de F-Lites van verse lucht en genoeg bar voorzien, waardoor de Quest wat hoger is komen te staan. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als ik met de lage Kojaks was gaan rijden. De rand van het voetengat zou als een soort van kaasschaaf gaan fungeren en de afgeschaafde top zou te pletter slaan tegen de tunnel, resulterende in een onaangename douche vanuit het vooronder.

Race strepen 2.0
Zoals mijn grootmoeder altijd zei: 'Water en zeep is overal goed voor.'

english  Go Fast stipes on the Quest, who doesn't like them ? Provided that they are well placed, they can really accentuate the beauty of the Quest.

Refection stripe, foto : Velomobiel.nl
Unfortunately somebody else has chosen this design, otherwise I might have chosen this color combination.

On my way back on my commuter ride I suddely saw somthing on the tarmac. I couldn't see exactly what it was, mostly its just a dark patch of tarmac or a shadow, nothing to worry about.
I was just going downhill with great speed, until I realised too late what it was.
Big piles of sh...t. Neatly spread out over the small bicycle path.
What kind of idiot is walking his (or her) elephant on the bicycle path ?!?
I saw a small sh...t free space at the right side, but I was going full speed and to turn the steering wheel at full speed is not a good idea. So there was nothing left to do than bite the bullet and hope for the best.
What's that on the road ?
 Fortunately there was no one riding behind me ...

While I was steering the front wheels along the piles, I suddenly realised there were 2 big open footholes between the front wheels !
This in combination with the small ground clearance made me tigthen my lips and close my eyes and wait for things to happen ...

Lucky for me I had just recently filled the F-Lites with fresh air and enough PSI so the Quest had a little more ground clearance.
Suppose I was riding with the lower Kojaks. The sharp edge of the foothole would function like a cheese slicer and the sliced off top would disintergrate against the tunnel, resulting in a shower of sh...t at the inside of the Quest.

Race strepen 2.0
The next rainy day shall wash away the dirt.

zondag 7 augustus 2016

Tourtocht met 'Liever Liggend Gouda' / Ride with 'Liever Liggend Gouda'

Meestal heb ik op de zondag andere verplichtingen, maar deze zondag niet en zodoende kon ik mee gaan rijden met de tourtocht van 'Liever Liggend Gouda'.

english For English please scroll down.

Eind van de ochtend de Quest in orde gemaakt en richting het startpunt gereden, de Waag in Gouda.
Aangezien ik het stuk richting Gouda wel ken, leek het mij leuk om een beetje te gaan experimenteren met de camera. Dus de camera maar eens ingesteld op 'Time Laps' en een interval van 3 seconden en als een speer richting Gouda gesjeesd.
Helaas, waarschijnlijk de camera niet goed gestart, dus die rit moet ik nog maar eens maken voor de film ...

Eenmaal in Gouda door de immer pittoreske binnenstad gereden richting de Waag.
Oops, er bleek markt op het plein te zijn, hoe kom ik daar doorheen met een Quest ? Gelukkig viel het reuze mee, buitenom was goed te doen en al gauw zag ik de eerste ligfietsers al staan.

Verzamelen voor de start
Het was een bonte verzameling van Jannen op roeifietsen, één Raptobike, twee 'gewone' ligfietsen, een Alleweder en een Quest.

Al het volk was op de markt, wij hadden vrij spel.
Nog even een stukje door de binnenstad, nog even hobbelen over de klinkers alvorens we over het strakke asfalt in de polder kunnen zoeven ...Al gauw reden we in de polder, het asfalt onder ons wegtrappend ...

Anders dan in de reisbeschrijving werd vermeld, was er niet na 30 kilometer koffie maar pas na 37 kilometer ! ;-) En dan had ik nog niet eens de heenreis vanuit Rotterdam naar Gouda meegerekend.
Gelukkig was het de moeite waard, de koffie en appelpunt mèt slagroom (ja, waarom ga je anders zo'n end rijden?) smaakte prima.

Alleweder van rechts
Het blijft toch een fantastisch ding, zo'n Alleweder. Met z'n popnagels op de aluminium beplating heeft het wel wat weg van een ouderwets vliegtuig. Alleen de propellor op de neus ontbreekt nog ...


En zo meanderen wij al liggend door het schilderachtige landschap van de Hollandsche Polders.
Heren en dame, bedankt voor deze rit !

Voor de liefhebbers nog even de route.


english Usually I have other obligations on sunday but not on this sunday so I decided to join the ride of  'Liever Liggend Gouda'.

At the end of the morning I prepared the Quest and went for the start in Gouda.
Because I know the route to Gouda, I decided to experiment a little with the action cam. I put it on 'Time Laps' with an interval of 3 seconds and raced to Gouda.
Unfortunately I didn't start the camera or it didn't start, so I have to make this trip again ...

Once in Gouda ther seemed to be a market going on on the square. How on earth am I going to ride to the other side with a Quest ? Lucky for me the road on the outside of the market was not so busy and before I knew it I saw the first recumbent riders.

Gathering before the start
It was a motley crew of two man both called 'Jan' and both on a rowing bike, one Raptobike, two 'ordinary' recumbents, an Alleweder and a Quest.

Everybody was at the market, the street was ours.
Just a small piece of brick road before we can enjoy the smooth tarmac out in the polders ...


And soon we were out in the open.

Only one small drawback: despite the fact as mentioned in the travel directions that coffee would be served at about 30 kilometers, we had to travel another 7 kilometers ! ;-) And that's without taking in account the travel distance from Rotterdam to Gouda.
Eventually it was worth it, the coffee, applecake and whipped cream tasted very good.

Alleweder
It's a nice picture, such an Alleweder. With all its rivets and aluminum plating, it resembles an aeroplane. You only need to add a propellor ...


And so we 're meandering through the Duch landscape of the Hollandsche Polders.
Lady and gentlemen, thanks for this ride !

And for those who are interested, the route.