woensdag 4 oktober 2023

Kijk naar je moer / Check your nuts !

 Donders nog an toe zeg ! Zwaai ik op de late vrijdagmiddag net de laatste collega uit, hangt de ophanging van de stoel op half zeven !


english For English please scroll down.

Ik vond het al zo vreemd dat de stoel bleef hangen onder de rand van het instapgat, toen ik de stoel naar voren kiepte om mijn tas met kleding en schoenen achterin te stouwen.

Het wil wel eens gebeuren dat bij het neerklappen van de stoel de Velomobiel tas half onder de stoel komt, maar dit is 'Different koek' , zoals de Fransen zeggen.

 

Eens even kijken en ja hoor, het oor van de ophangplaat van de stoel is finaal afgescheurd.

Nee hè, niet op vrijdagmiddag laat ...

Nou kom ik met banden wisselen en plakken qua reserve onderdelen en ervaring een heel eind, echter dit ...
Half zes, gauw een hulplijn er tegenaan gegooid en na tig keer overgaan gelukkig een bekende stem.
'Ja, ik stuur er wel eentje op', was het laconieke antwoord van Theo.
Leg er maar een trui of zoiets onder, dan kan je er wel voorzichtig mee rijden.
Tja, ik zal wel moeten.


Zo gezegd, zo gedaan.
En terwijl ik mijn handdoek na een paar keer dubbel vouwen onder de stoel wilde leggen, schoot de hele linker plaat los.
Het moertje in de wielkast was waarschijnlijk losgetrild, dus nu zat de stoel alleen nog maar aan de rechter kant vast.
Hmm.

Helemaal afgescheurd

Nogmaals bellen met velomobiel.nl maar helaas, Theo was waarschijnlijk al onderweg naar de brievenbus met mijn reserve plaat ...

Voorzichtig naar huis gereden (ik ben geen Kevin Kilowatt of Daniel Dusentrieb maar wel een Rotte Rijder) op het middelste blad en zoveel mogelijk de mij bekende gaten en kuilen ontweken.
Zelfs de Nedereindse weg was weer begaanbaar (voor het weekend dan.)

Oud versus nieuw

Dinsdag gleed de welbekende envelop van Velomobiel.nl in de bus. 

Het sleutelen stelt niet zoveel voor, 2 boutjes en wat moertjes los en weer vast draaien. 
Uiteraard zijn lange armen en een lichaam soepel als Barbapapa een pré.

De 2 plakmoeren in de wielkast

Na wat gepruts zat was alles weer in de juiste volgorde gemonteerd. Gelijk maar even de andere kant checken, nu we toch bezig zijn. 


Rechts ziet er nog goed uit

Ik heb beide bouten nog ruim een halve slag kunnen geven. 

Maar hoe heeft zoiets nou kunnen gebeuren ? Ik vermoed dat de achterste bout van de linker stoelplaat langzaam maar zeker is losgetrild. Normaal drukt de bout de plaat tegen het carbon en door wrijving zit het geheel muurvast. 

Echter doordat de achterste bout losgetrild is, is alle kracht op het dunne aluminium van het voorste slotgat gekomen. Je kan het ook zien aan de krassen op het carbon. In de loop der tijd is het achterste gat steeds meer uit gelubberd en is de belasting op het voorste oor steeds groter geworden, tot op die fatale vrijdagmiddag.


english Oh sheep dip ! Waving the last collegues goodbye on a late friday afternoon, looks like the seat is broken !

I noticed the seat got stuck behind the rim of the manhole when I pushed it forward to put my clothes and shoes at the back. 

Sometimes it happens when putting the seat down the Velomobile bag gets stuck underneat the seat and you can't get the seat down, but this is 'something completely different'. 

Let's have a look and, oh dear, this plate is damaged beyond repair. 

Oh no, not on friday late in the afternoon ...

I have lots of practice with changing tires and even spare ones on board, but this ...
Half past six, I quickly dialed the number of Dronten and after a few minutes I hear a familiar voice.
'Ok, I'll send you a new one', was the het laconic answer from Theo.
Put a sweater under the seat, then you can carfully ride back home.
As if I had a choice.


And while I was fumbling with a towel under the seat, the whole plate came loose.
I guessed the nut in the wheel well must have come loose, now the seat was only connected to the right side.
Hmm.

Damaged beyond repair (the plate, that is)

Again calling to Dronten, no answer. I guess Theo was already on his way to the mailbox with my new plate ...

Very carefully I rode back home (I'm no Kevin Kilowatt or Daniel Dusentrieb but still a  Rotte Rider) on the middle blade in front, slalomming around every known pothole and bump.

Old vs. new

On tuesday an envelope with the new plate arrived.

Mounting it was no big deal, 2 bolts and a couple of nuts and that's it.
Of course long arms and a body as flexible as Barbapapa is a great advantage.

The two nuts in the wheel well

After a few minutes of tinkering everything was in place. And while we're at it, let's check the other side as well.


Right side looks all right

I've turned both bolts half a turn each.

But how could this happen ? I suspect the back bolt on the left side had come loose due to the vibrations while riding the Quest. Once the bolt has come (just a tiny bit) loose, all the force goes to the frontside (and there is not a lot of aluminium to take all the force). You can also see the scratches on the carbon, the whole proces took some time.

As the hole got bigger and bigger, the forces on the front of the plate also got bigger and bigger until it couldn't take it no more and collapsed. 

On a friday, with perfect riding conditions in the weekend.