zaterdag 9 februari 2019

Indoor training / Indoor training

De vooruitzichten waren goed. Eindelijk eens een weekend met tijd en redelijk weer.

english For English please scroll down.

Maar helaas, naarmate het weekend dichterbij kwam, werd de verwachting slechter.
Code geel met waarschuwing voor harde windstoten.

's Ochtends bij het boodschappen halen was het goed te merken, als volwassen vent werd ik zowat omver geblazen. Wellicht een mooie gelegenheid voor een nieuw PR op de Middelweg ?
Nee, ik waag het er maar niet op. Zelfs niet al zou ik een dubbele stormstrip hebben !

Tja, dan blijft er niks anders over om binnen maar wat te gaan trappen.
Omkleden en de rollenbank onder de Quest.

Van het uitzicht moet je het niet hebben.
Pfff, wat een saaie bedoening ! Je trapt bijna zonder weerstand op het grootste blad voor en het kleinste blad achter.
Wel goed om de trapfrequentie omhoog te krijgen.
Jammer genoeg zie je niet hoe hard of dat je trapt, dus je moet het op gevoel blijven doen.

Komt die 2e hands rollenbank toch nog van pas. 
Ondertussen moet je wel blijven opletten. Als de velomobiel niet haaks op de rollenbank staat, heeft deze de neiging om naar de zijkant te kruipen tijdens het trappen.
En hoewel de rem op de voorwielen staat, wil ik niet graag op volle snelheid van de rollen glijden.

Ik had nog een oude snelheidsmeter liggen, maar montage op het achterwiel lukte niet zo 1,2,3.
Ombouwen tot een cadansmeter was misschien een beter idee.

Een snelheidsmeter geeft de snelheid weer in kilometer per uur en meet daarvoor de omwentelingen per tijdseenheid.
Stel dat je de wielomtrek instelt op 1 meter en 100 omwentelingen per minuut hebt, dan zal de meter 6,0 kilometer per uur aangeven.

100 omwentelingen * 60 minuten * 1 meter = 6000 meter/uur,  6,0 km/uur.

100 omwentelingen * 60 minuten * X meter = 100 km / uur , (lees 100 omwentelingen per minuut)
                                                                    X = 100 / 6
                                                                    X = 16,666... meter

Dus als je de wielomtrek instelt op 16.666... meter, kan je de 'snelheid' lezen als aantal omwentelingen per minuut.

Jammer, dat gaat met deze snelheidsmeter niet.
Ook instellen op 1,666 meter (weergegeven 'snelheid' is dan aantal omwentelingen per minuut maar dan een factor 10 te klein) ging niet, je kon alleen kiezen uit een aantal voorgeprogrammeerde bandenmaten.

Dan maar 160 kiezen, oftewel de 20" band volgens de tabel.
Ook dat ging niet, de knoopcel batterij was gaan lekken. Einde van deze snelheidsmeter.Ach ja, ondertussen worden de dagen weer langer en zal het niet lang meer duren of we kunnen weer 's avonds in het licht rijden.
english The forcast was looking good. At last some decent weather and time for a ride.

But unfortunately the weather got worse as the weekend came near. Warnings for heavy wind gusts.

This saturday morning, as I walked towards the supermarket to get my groceries, this adult was almost blown away by a heavy gust of wind. 
Perhaps a chance to set a new PR on de Middelweg ?
No, don't think so. Not even with a double stormstrip !

Oh well, than we'll have to stay inside. So lets put the Quest on the trainer and go.

A non-inspiring view.
Pfff, how boring ! Pedaling almost without any resistance with the big ring on the front and the smallest at the back. 
Only a good training for improving one's cadence.
A pity you can not see at what speed you are, so you have to trust your intuition. 

Hurray for this second hand trainer. 
You must be careful when riding o this trainer. When the Quest is not perpendicular to the rolls, the Quest will tend to move sideways.
And although the brake is applied to the front wheels, I don't want to skid of the rolls at full speed.

I had an old speedometer, but there was no way I could mount this at the rear wheel. Perhaps a conversion to a cadence meter was a better idea.

A speedometer displays the speed in kilometer per hour (or miles per hour) by measuring rotations per time interval. 
Suppose you set the wheel circumference at 1 meter and it measures 100 rotationa a minute the speedometer will show 6,0 kilometer an hour.

100 rotations * 60 minutes * 1 meter = 6000 meter/hour,  6,0 km/hour.

100 rotations * 60 minutes * X meter = 100 km / hour , (read as 100 rotations per minute)
                                                                    X = 100 / 6
                                                                    X = 16,666... meter

So setting the wheel circumference at 16.666... meter, you can read the 'speed' as rotations per minute.
What a pity, that doesn't work with this kind of speedometer. 

Setting the circumference at 1,666 meter (it will show the number of rotations a factor 10 too small) was not possible, you can only select a few pre programmed tire settings.

Well, let's choose 160, or the 20" tire according to the table.
No go, it seems the batterie was leaking.Oh well, in the mean time the days are getting longer and before you know it we can ride again in the evening.