donderdag 10 augustus 2017

Gemiddelde snelheid omhoog zonder harder te trappen / How to improve your average speed without any effort

Soms heb je wel eens van die ritten.

english For English please scroll down.

Voor je gevoel een nieuw PR gereden maar de cijfers van de GPS geven een ander beeld.
Waar ligt dat nou aan ?

Ik had dit laatst nog met een woon-werk rit. Toch maar eens even wat dieper in het Strava gebeuren gedoken.

Nog voordat ik begin met rijden moet ik Strava al aanzetten.
Ik heb wat ruimte en goed licht nodig om Strava in te stellen. En nee, ik heb al lenzen voor veraf en ik ga niet nog eens met een leesbrilletje in de Quest zitten trutten.
Hier begint voor Strava al de rit, terwijl ik nog druk bezig ben om de telefoon in de Velomobiel tas te stoppen, kilometerteller op nul te zetten, petje opduiken, schuimdeksel plaatsen en vastzetten, etc.
Dus voordat ik als goed en wel met rijden begin, loopt de teller al.

En bij het einde idem. Voordat ik Strava op de telefoon kan stoppen, is de eigenlijke rit allang gestopt.

Nu dacht ik van, ach, dat valt wel mee, wat maken die paar minuutjes nou uit op bijna anderhalf uur ?
En trouwens, bij stilstand stopt Strava ook met tellen.

Toch waren de verschillen groter dan ik dacht.
Hieronder een voorbeeld:


Dit was de geregistreerde rit. 1 uur 28 inclusief alle getrut voor- en na de rit.


Via de steeksleutel (acties) en dan kiezen voor inkorten.

   

Dan kan je eenvoudig het begin- en/of eindpunt opschuiven.
Let op, deze actie is niet terug te draaien !


En na deze volstrekt legale exercitie blijkt dat de gemiddelde snelheid op exact dezelfde rit is toegenomen van 32,0 km/u naar 33,2 km/u !

En wat hebben we nu aan deze informatie ?
Geen fluit, tenzij je helemaal lyrisch bent van getallen.

Natuurlijk, snelheid is leuk. En nog sneller is nog leuker. Maar het is de illusie die telt.
Het wachten is op een app die breedte van je grijns meet of de glundering in je ogen. 
Dus hoe breder de grijns, hoe leuker de rit was.
Ik ben bang dat dit niet aan mij besteed is, de uitkomsten zouden te dicht bij elkaar liggen.
Dat voel ik aan de spierpijn in m'n kaken na iedere rit. Van het grijnzen.


english Sometimes there are those rides.

You feel like riding a new Personal Best but the numbers from the GPS tell another story.How can that be ?

Lately it happened to me on a commuter ride. So I dove into Strava to see what went wrong.

Before I start riding I need to start Strava. I need some space and good light to activate Strava. And thank you but I already wear contact lenses and no way I'm not going to fumble with reading glasses in the Quest !
So for Strava the jouney begins, while I'm still busy tring to put the phone into my Velomobile bag, resetting the speedometer, fixing my cap,placing the foam cover, etc.
So even before I start moving, Strava is already counting !
The same at the end of the ride. Before I can stop Strava, the actual ride is already stopped.

I though it didn't make a big difference, what's the effect of a few minutes on an one and a half hour jouney ? And Strava stops counting when standing still.

But the differences were larger then expected.
An example:


This was the original ride, 1 hour 28 including the fumbling before and after the ride.


Via the key (actions) and then choose shorten.

   

It's easy to move the starting- or endpoint.
Watch it, this action cannot be undone !


And after this fully legal exercise the average speed has increased from 32,0 km/h to 33,2 km/h !

What use is this information ?
Non whatsoever. Unless you're a fanatic with numbers.

Of course, speed is fun. And more speed means more fun. But it's the illusion that counts.
We'll have to wait on an App that measures the width of your grin or the sparkle in your eyes.
The bigger the grin, the more enjoyable the ride.
But that's not for me. The outcomes would be too close to one another.
I can feel it after every ride, the muscle aches in my jaws. From grinning all the way. Every time I ride.