zondag 18 september 2016

Geitenwollensokkenpraat ? / Treehuggers Talk ?

Ik rij een Velomobiel. Niet zozeer uit milieu-technische overwegingen, ik vind het gewoon leuk om te doen.

english For English please scroll down.

Maar is een Velomobiel wel zo milieu vriendelijk ?
Hmm, eens kijken. Ok, benzine verbruikt 'ie niet maar al die energie moet toch ergens vandaan komen. Al die extra macaroni komt niet vanzelf aanwaaien, nee, die moet ook geproduceerd en klaargemaakt worden.
En dan zijn we er nog niet. Wat te denken van al die douchebeurten incl. shampoo verbruik na afloop van de rit ? Vuile kleding, hup, dan maar de was in. Goed voor het fosfaatgehalte in het afvalwater.
Dat heb ik autorijders nog niet zien doen, douchen en omkleden na iedere rit !

Kijk eens naar de productie van een Velomobiel, hoe duurzaam is dat eigenlijk ? Bij een auto is het redelijk eenvoudig, einde levensduur is een enkeltje shredder. IJzer is goed te recyclen, dit in tegenstelling tot het niet afbreekbare polyester of epoxy. (hierbij moet ik eerlijkheidshalve wel vermelden dat Quest nr. 1 nog steeds rond rijdt ...)

Tja, dit gaat een vergelijking worden met veel te veel variabelen, hier kom je nooit uit.
Iedereen kan de uitkomst naar zijn of haar wensen laten doorslaan.
Ughe, ughe, UGHE !!!
Dus als het mooi weer is lig ik graag anderhalf uur in m'n Velomobiel naar het werk. En anders een half uurtje met de auto.
Tijdens het liggen van en naar het werk kan ik gelijk mijn hoofd leeg rijden en genieten van de mooie uitzichten. Het merendeel van mijn forenzenroute loopt via mooie fietspaden dwars door de polders met af en toe een pittoresk dorpje.

Laatst haalde een slecht afgestelde diesel mij in. Ik reed flink door, al mijn longblaasjes wijd opengesperd om iedere beschikbare molecule zuurstof rechtstreeks mijn bloedbaan in te schieten. Ik werd getrakteerd op een dikke zwarte wolk roet. G..tverdamme. Na deze inhaalmanoeuvre moest deze automobilist vol in de remmen voor de tegemoet komende rode auto en een paar minuten later stond ik weer achter hem te wachten bij de kruising.

Greenpeace kan trots op mij zijn. Zeker 22 % van alle fijnstof deeltjes, NOx etc. heb ik met mijn longen uit de lucht gefilterd. Als ik zo doorga, ga ik zeker eindigen bij het Klein Chemisch Afval in plaats van begraven worden of cremeren.english  I ride a Velomobile. Not because I'm a tree hugging enviromentalist, I just like to ride it.

Is a Velomobile really so enviromently friendly ?
Hmm, let's see. Ok, it doesn't use gasoline. But all the energy has to come from somewhere. All that extra macaroni doesn't come by itself knocking at the door, no, that has to be produced and prepared as well.
And that's not all. How about every shower after each ride ? And dirty, sweat-smelling clothes ?  Every washing cycle contributes a dosis of phosphates and waste water.
Car drivers I know don't shower and change cloting after each ride !

Look at the production of a Velomobile. How sustainable is that ?
With a car, it's easy. End of life means into the shredder. Iron is quite simple to recycle, in contrast to polyester and / or epoxy. (I need to mention the fact that Quest no. 1 is still beeing used ...)

Well, this is going to be an equation with way too much variabels. Everybody can get his or her own answer.
Ughe, ughe, UGHE !!!
So, when the weather is fine I like to ride my Velomobile for one and a half hour to work. Otherwise it will take half an hour by car. During the ride in my Velomobile I can empty my head and enjoy the nice scenery.
Most of my commuter ride runs across good bicycle paths through the polders with once in a while a small picturesque village.

Lately, a poor adjusted diesel overtook me riding my Velomobile. I was riding at great speed, all my alveoli wide open to absorb every molecule of oxigen directly into my arteries. I got treated with an enormous black cloud of soot. Yuk ! During this overtaking maoeuver the black car had to brake full for the oncoming red car and a few minutes later I stood right behind him (or her), waiting at a crossing.

Greenpeace can be proud of me. Surely 22 % of al the fine particles, NOx etc. I've filtered with my lungs. On the long term, I'm quite sure I'll end up as small toxic waste instead of being buried or cremated.

zaterdag 10 september 2016

Lek 2.0 / Leak 2.0

Lekrijden, wie doet dat nou niet ? Helaas leven we niet in een perfecte wereld met pefecte wegen en perfecte banden, dus vroeg of laat ben je ook eens aan de beurt.

english For English please scroll down.

Laatst nog, bij de Boodschappenrit, was het mijn beurt. Langzaam voelde ik het steeds zwaarder gaan en ja hoor, zacht als boter. Nou, dan zit er niets anders op dan herstellen.

Quest op twee wielen ...

Velomobiel tas achter het goede voorwiel geplaatst (dank voor de tip, Roef) en de Quest op 2 wielen gezet. De F-Lites gingen er zonder bandenlichters makkelijk af.
Buitenband nakijken, niets te vinden. Binnenband checken, niets te vinden. Hmm, oppompen dan maar weer. Je voelde 'em zacht worden. Uiteindelijk bleek er een heel klein iene-mienie gaatje op een handbreedte naast het ventiel te zitten. Nogmaals de buitenband nagekeken, niets te vinden.
Binnenband gelijk maar geplakt, we hadden toch tijd zat en anders zou ik beide voorwielen van Kojaks moeten voorzien. (Waarom heb ik dan ook als reserve set een compleet ander type band bij me ?)
Het plakken en band omleggen was gauw gebeurd en wij konden onze weg vervolgen.

Voor de volgende rit zou ik thuis de voorbanden nog op de juiste druk brengen. Niet dat ik iets van enig drukverschil had gemerkt, maar gewoon voor de gemoedsrust.
Dus de pomp met de manometer gepakt en dan beginnen met het verwijderen van het stofkapje. PSSSSSHHHHJJJJ !!!
Voor ik het wist had ik ineens het interne van een Frans ventiel in de vingers ...

Een mooi stukje techniek ...
Hmm. Waarschijnlijk was het ventiel zo vast gedraaid en/of het inwendige zo los dat bij het losdraaien van alleen al de stofkap het komplete binnenwerk eruit kwam.
Het zal je maar gebeuren als je buiten staat en het uit je vingers glipt, dan kan je lang zoeken naar zo'n verfijnd stukje techniek in het lange gras ...

Nu was het alleen een kwestie van terugplaatsen en vastdraaien, band op spanning brengen en gaan voor de Middagrit.

Naschrift : Voor een korte impressie van de woensdag rit zie deze link op de Rotte Rijders.

english  A flat tire, it happens to all of us. Unfortunately we don't live in a perfect word with perfect bicycle lanes and perfect tires, so once in a while it's your turn.

Lately, at the Boodschappenrit, it was my turn. Slowly I felt the pedaling become more and more laborious. A quick peek and yes, there it was, soft as butter.
Well, ok then, ther's only one thing you can do and that is to stop and fix it.

Quest on two wheels ...

I put the Velomobiel bag behind the good front wheel (thnx for the tip, Roef) and tilted the Quest on two wheels. The F-Lite went off without any tire lever.
Checking the outer tire, nothing to be found. Checking the inner tube, also nothing.
Hmm. Putting some pressure on the inner tire and you could feel it losing pressure.
Eventually a very tiny puncture was the cause. Again checking the outer tire, nothing to be found.
So I put a patch on the inner tube. We had time on our side and otherwise I had to change the other front tire as well. (Why do I have a complete different type of outer tire as a spare set ?)

Fixing the inner tire was easy, as well as mounting the outer tire and we could continue our journey.

For the next ride I would check the pressue on both front tires. Not that I noticed any difference in pressure, but just to ease my mind.
So I took my pump and started to remove the valve cap.
PSSSSSHHHHJJJJ !!!
Before I knew it I suddenly had the inner part of a Presta valve in my hand ...

Some fine machined parts ...
Hmm. Probabely I had turned the valve too tight and/or was the inner part too lose so by loosening the valve cap I turned loose the complete set.
Suppose this would happen outside and it will slip through your fingers, it could take you hours before you can find something so small in the tall gras ...

Now it was just a matter of screwing it back in place, put some fresh air in the tires and of we go for the Middagrit.

Epilogue : For a short impression of the Wednesday ride see this link on the 'Rotte Rijders'.

zondag 4 september 2016

Even 'een Paultje' schieten / Taking 'a Paul'

'een Paultje schieten' is volgens Wikipedia een mooie foto maken van de zonsopkomst die dan vervolgens geplaatst gaat worden op het weblog van Mooi Geel Is Niet Lelijk.

english For English please scroll down.

Nu kan ik ook heel goed genieten van mooie, imposante wolkenpartijen en zonsopkomsten. Alleen zit ik dan vaak in de auto richting het werk en dan dien je toch de aandacht bij het rijden te houden.
En bij het forenzen met de Quest gun ik mezelf nooit de tijd om te stoppen voor het maken van een foto.
Waarom ik zo gedreven wordt door het Olympische motto 'Citius, Altius, Fortius', Sneller, Hoger (op de Strava ranglijst), Sterker, is mij een raadsel. 
Waarschijnlijk ligt dit ook aan de basis voor mijn gevoeligheid voor RIS. Tja, zo heeft elke gek z'n gebrek, zullen we maar zeggen ...

Afgelopen vrijdag was anders. De donderdag ervoor was ik ook met de Quest naar de zaak gegaan (in tegenstelling tot wat de meeste full-time forensen doen probeer ik minimaal 1x per week) en deze vrijdag zou geen nieuw PR worden.

Bij het uitkomen van het tunneltje bij Moordrecht viel mijn oog op de laaghangende ochtendnevel in de polder in combinatie met een schitterende zonsopkomst. Dit is een uitgelezen kans voor het maken van een foto ! Met een dubbel gevoel zette ik de Quest stil langs het fietspad en schoot snel een paar plaatjes. 'Schiet maar raak voor een knaak'. Later zoeken we de mooiste er wel uit.

Forensen met de Quest heeft zo z'n voordelen
Als je goed kijkt op deze foto zie je uiterst links een sliert met rode achterlichten, de file richting Gouda veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Maar gelukkig valt dat in het niet bij de kleurenpracht van de hemel en de uitgestrektheid van de polder.english Taking 'a Paul' according to the definition in Wikipedia is to take a nice picture of a sunrise and post it at the weblog Mooi Geel Is Niet Lelijk.

I'm also perfectly capable of enjoying a nice scenery of clouds and or a colourful sunrise. Unfortunately most of the time I'm commuting in my car and need to keep my eyes on the road and other traffic.
And when I'm commuting by Quest, I never give myself the time to stop and take a picture. Why am I so driven by the Olympic motto 'Citius, Altius, Fortius', Faster, Higher (on the Strava ranking), Stronger ? I've got no idea.
Probabely it's also the basis of my sensitivety for my need of overtaking diamond frame riders.

Last friday was different. I was still a bit tired from riding on thursday so  knew this ride wasn't going to be a new personal best.

When I passed the tunnel at Moordrecht I saw a spectacular view of the early morning fog over fields in combination with a spectacular colorful sunrise. 
This is now or never ! So I stopped the Quest at the side of the bicycle path and took some pictures.

Commuting with a Quest has its advantages
And when you look at the extreme left side, you can see a trail of red taillights, the traffic jam to Gouda. Lucky for us its drowned by explosion of color in the sky and the expanse of the fields.
woensdag 31 augustus 2016

Race strepen / Go fast stripes

Race strepen op de Quest, wie wil dat nou niet ? Mits goed geplaatst kan dat er best mooi uitzien.

english For English please scroll down.

Refectie streep, foto : Velomobiel.nl
Helaas was iemand anders mij voor, anders had ik ook deze kleurencombinatie gekozen.

Op een terugreis van een woon-werk ritje zag ik opeens wat op het fietspad liggen. Ik kon niet zo snel zien wat het precies was. Meestal zijn het wat donkere vlekken of schaduwen op het asfalt, niets om je druk over te maken.
Nu had ik de vaart er lekker inzitten, ik ging net de dijk af onder Gouda, tot ik te laat realiseerde waar ik op af reed. Het waren grote hopen str...nt ! Keurig uitgespreid over het toch al niet al te brede fietspad.
Welke idoot laat hier nou z'n olifant uit ?!?
Ik zag een kleine str..nt vrije zone aan de rechterkant, maar om nu op volle snelheid het stuur om te gooien leek mij geen goed idee. Dan maar op hoop van zegen er dwars doorheen en duimen dat de schade mee zal vallen.


Wat ligt daar nou ?
 Gelukkig zat er niemand achter mij ...

Terwijl ik de voorwielen langs de hopen stuurde, realiseerde ik me dat zich tussen de wielen 2 grote open voetgaten zich bevinden. Dit in combinatie met de geringe bodemvrijheid van de Quest zat er niets anders op dan de lippen stijf op elkaar te houden en wachten op de dingen die komen gaan ...

Gelukkig had ik de F-Lites van verse lucht en genoeg bar voorzien, waardoor de Quest wat hoger is komen te staan. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als ik met de lage Kojaks was gaan rijden. De rand van het voetengat zou als een soort van kaasschaaf gaan fungeren en de afgeschaafde top zou te pletter slaan tegen de tunnel, resulterende in een onaangename douche vanuit het vooronder.

Race strepen 2.0
Zoals mijn grootmoeder altijd zei: 'Water en zeep is overal goed voor.'

english  Go Fast stipes on the Quest, who doesn't like them ? Provided that they are well placed, they can really accentuate the beauty of the Quest.

Refection stripe, foto : Velomobiel.nl
Unfortunately somebody else has chosen this design, otherwise I might have chosen this color combination.

On my way back on my commuter ride I suddely saw somthing on the tarmac. I couldn't see exactly what it was, mostly its just a dark patch of tarmac or a shadow, nothing to worry about.
I was just going downhill with great speed, until I realised too late what it was.
Big piles of sh...t. Neatly spread out over the small bicycle path.
What kind of idiot is walking his (or her) elephant on the bicycle path ?!?
I saw a small sh...t free space at the right side, but I was going full speed and to turn the steering wheel at full speed is not a good idea. So there was nothing left to do than bite the bullet and hope for the best.
What's that on the road ?
 Fortunately there was no one riding behind me ...

While I was steering the front wheels along the piles, I suddenly realised there were 2 big open footholes between the front wheels !
This in combination with the small ground clearance made me tigthen my lips and close my eyes and wait for things to happen ...

Lucky for me I had just recently filled the F-Lites with fresh air and enough PSI so the Quest had a little more ground clearance.
Suppose I was riding with the lower Kojaks. The sharp edge of the foothole would function like a cheese slicer and the sliced off top would disintergrate against the tunnel, resulting in a shower of sh...t at the inside of the Quest.

Race strepen 2.0
The next rainy day shall wash away the dirt.

zondag 7 augustus 2016

Tourtocht met 'Liever Liggend Gouda' / Ride with 'Liever Liggend Gouda'

Meestal heb ik op de zondag andere verplichtingen, maar deze zondag niet en zodoende kon ik mee gaan rijden met de tourtocht van 'Liever Liggend Gouda'.

english For English please scroll down.

Eind van de ochtend de Quest in orde gemaakt en richting het startpunt gereden, de Waag in Gouda.
Aangezien ik het stuk richting Gouda wel ken, leek het mij leuk om een beetje te gaan experimenteren met de camera. Dus de camera maar eens ingesteld op 'Time Laps' en een interval van 3 seconden en als een speer richting Gouda gesjeesd.
Helaas, waarschijnlijk de camera niet goed gestart, dus die rit moet ik nog maar eens maken voor de film ...

Eenmaal in Gouda door de immer pittoreske binnenstad gereden richting de Waag.
Oops, er bleek markt op het plein te zijn, hoe kom ik daar doorheen met een Quest ? Gelukkig viel het reuze mee, buitenom was goed te doen en al gauw zag ik de eerste ligfietsers al staan.

Verzamelen voor de start
Het was een bonte verzameling van Jannen op roeifietsen, één Raptobike, twee 'gewone' ligfietsen, een Alleweder en een Quest.

Al het volk was op de markt, wij hadden vrij spel.
Nog even een stukje door de binnenstad, nog even hobbelen over de klinkers alvorens we over het strakke asfalt in de polder kunnen zoeven ...Al gauw reden we in de polder, het asfalt onder ons wegtrappend ...

Anders dan in de reisbeschrijving werd vermeld, was er niet na 30 kilometer koffie maar pas na 37 kilometer ! ;-) En dan had ik nog niet eens de heenreis vanuit Rotterdam naar Gouda meegerekend.
Gelukkig was het de moeite waard, de koffie en appelpunt mèt slagroom (ja, waarom ga je anders zo'n end rijden?) smaakte prima.

Alleweder van rechts
Het blijft toch een fantastisch ding, zo'n Alleweder. Met z'n popnagels op de aluminium beplating heeft het wel wat weg van een ouderwets vliegtuig. Alleen de propellor op de neus ontbreekt nog ...


En zo meanderen wij al liggend door het schilderachtige landschap van de Hollandsche Polders.
Heren en dame, bedankt voor deze rit !

Voor de liefhebbers nog even de route.


english Usually I have other obligations on sunday but not on this sunday so I decided to join the ride of  'Liever Liggend Gouda'.

At the end of the morning I prepared the Quest and went for the start in Gouda.
Because I know the route to Gouda, I decided to experiment a little with the action cam. I put it on 'Time Laps' with an interval of 3 seconds and raced to Gouda.
Unfortunately I didn't start the camera or it didn't start, so I have to make this trip again ...

Once in Gouda ther seemed to be a market going on on the square. How on earth am I going to ride to the other side with a Quest ? Lucky for me the road on the outside of the market was not so busy and before I knew it I saw the first recumbent riders.

Gathering before the start
It was a motley crew of two man both called 'Jan' and both on a rowing bike, one Raptobike, two 'ordinary' recumbents, an Alleweder and a Quest.

Everybody was at the market, the street was ours.
Just a small piece of brick road before we can enjoy the smooth tarmac out in the polders ...


And soon we were out in the open.

Only one small drawback: despite the fact as mentioned in the travel directions that coffee would be served at about 30 kilometers, we had to travel another 7 kilometers ! ;-) And that's without taking in account the travel distance from Rotterdam to Gouda.
Eventually it was worth it, the coffee, applecake and whipped cream tasted very good.

Alleweder
It's a nice picture, such an Alleweder. With all its rivets and aluminum plating, it resembles an aeroplane. You only need to add a propellor ...


And so we 're meandering through the Duch landscape of the Hollandsche Polders.
Lady and gentlemen, thanks for this ride !

And for those who are interested, the route.

woensdag 27 juli 2016

Leidsche Puzzelrit / Leiden treasure hunt

Er stond nog altijd een wat langere rit op de agenda. En vandaag hadden we beiden een vrije dag, dus moest het er maar van komen. Richting Katwijk was het plan.

english For English please scroll down.

Het begin van de rit verliep zoals gewoonlijk vrij soepeltjes. Aangekomen bij een kruispunt vraagt de voorste 'Links of rechts ?', met als standaard antwoord 'Ok !'.
Dat gaat altijd goed en op deze manier hebben we heel wat wegen en weggetjes ontdekt ;-)

Echter langs de Vliet, ter hoogte van Leiden, zijn we wat minder bekend en voor we er erg in hadden zaten we na een verkeerde afslag genomen te hebben midden in de stad.

Terug is geen optie dus dan maar dwars door de stad en zo hebben we bijna alle bouwputten en omleidingen gehad. (en bij iedere omleiding minimaal één Flintstone bocht ...)
Eindelijk in Katwijk aangekomen terug door de duinen een fantastisch uitzicht op een gigantische donkere wolk recht boven de terugweg ...

Donkere wolken precies daar waar wij naartoe moeten ...
Natuurlijk kon de slagroom met appelgebak en koffie bij Meijendel (thnx Hans, was ik aan toe !) niet ontbreken.
Na de koffie vertrokken wij met zon, de bui was gelukkig over gedreven.

Helaas, de volgende was alweer in aantocht en langs de A12 dansten de regendruppels op de neus van de Quest om vervolgens met een sierlijke boog het instapgat in te springen.

Al met al toch weer een leuke rit.

Voor de liefhebbers, hierbij de route op Strava.


english We still wanted to do a longer than usual ride. And because we both had a day off, this was the day. We planned to go to Katwijk, a city near the coast.

The beginning of the ride went as smooth as ever. When we come at a crossing, the one at the front asks : 'Left or right ?' and the standard answer is always : 'Ok !'.
This methode works fine and by using this methode we've discovered many roads ;-).

However, along the channel Vliet, near the city of Leiden, we took a wrong turn and before we knew it we were in the middle of the city, full of building pits and detours with corners impossible to take without 'Flintstoning'.

At last we arrived in Katwijk and while riding back through the dunes we had a marvellous view on a very big, dark cloud right above the place we must go to reach home.

Dark clouds ahead ...
Of course we couldn't do without the whipped cream and apple cake and a cup of coffee at the pancake restaurant 'Meijendel'. (thnx Hans, I needed that !)
After the coffee we went back home, riding in the sunshine. The big dark cloud blew over.

Unfortunately, the next even bigger cloud appeared on the horizon and with only half an hour riding from home the raindrops were dancing on the nose of the Quest before jumping over the rim into the  cockpit.

All in all it was a nice ride.

And for those who are interested, here is our route on Strava.

zaterdag 16 juli 2016

Action Cam / Action Cam

Tja, ik kon niet achter blijven. Ook ik heb nu een action cam aangeschaft.

english For English please scroll down.

Geen 360 graden opname mogelijkheid of bijpassende drone, nee, gewoon een simpele action cam.
Voor de kenners, het is een Denver Full HD Action Cam ACT-8030W.
Ik had het voordeel dat ik al eens eerder heb mogen spelen met zo'n ding. Dan weet je wat voor jou belangrijk is.
Naast kwalitatief goede beelden vond ik ook belangrijk hoelang je met een batterij lading kan doen. Ok, de camera is op te laden via een USB aansluiting maar dan alleen als 'ie niet in de waterdichte behuizing zit.

De camera zelf wordt geleverd met een heleboel hulpstukken, voor mij is alleen de zuignap bevestiging en eventueel de waterdichte behuizing interessant.
Vastplakken op de Quest doe ik liever niet en op een helm, nee, ik heb gezien hoe ik met mijn hoofd schud tijdens het rijden.
Met de 'Lenkstangenhalterung' bevestigd aan het stuur kan je in een velomobiel mooie Selfvids maken (Selfie = foto, Selvid = video), mits je cabrio rijdt.
Hmm, denk niet dat iemand daar op zit te wachten.

Na een aantal keer de batterij volledig te hebben opgeladen en ontladen was het tijd voor de eerste velomobiel film. Het leek mij wel spectaculair om eens te filmen vanuit kikvors perspectief, dus de camera niet standaard in de buurt van de spiegel maar lekker laag bij de grond. En dan natuurlijk net boven stoeprand niveau, voor het geval dat ...
Het was even prutsen met alle scharnierpunten op de zuignap voet, maar toen zat 'ie ook.

Helaas, in alle consternatie was het mij niet gelukt om de camera te starten, dus het eerste half uur heb ik niet op beeld staan. Het valt ook niet mee om eerst 3 seconden de aan en uitknop ingedrukt te houden om vervolgens op de start knop te drukken. Zeker niet als de camera op z'n kop hangt. (en ja, ik had de optie 'beeld omkeren' wel aangezet ...) Tijdens de opname knippert het kleine rode ledje bovenop de camera. Probeer dat maar eens goed te zien met zonnebril en een camera die op z'n kop hangt, vlak boven de grond ...

Een nadeel (maar voor mij juist een voordeel) is dat die GoPro klonen slechts een half uur achter elkaar kunnen filmen. Na dat half uur moet de camera opnieuw gestart worden. Nu is dat in de praktijk niet zo'n ramp, na afloop ga je de beelden toch monteren, niemand die er wat van ziet.

Na ongeveer een half uur ben ik even gestopt om de camera opnieuw te starten. Nu lukte het wel.

Reflectie op schitterend wit maakt de body bijna transparant.
Ik had de zuignap op een stijf gedeelte van de Quest geplakt, zeg maar ter hoogte van de bidonhouder, maar dan natuurlijk aan de buitenkant. Dit zorgt voor een solide ondergrond en heb je het minst last van trillingen in het beeld.

En nu nog de montage. Daar zal ik wel wat uurtjes in moeten stoppen om er een toonbaar en kijkbaar geheel van te maken.
Wordt vervolgt.


english Well, I couldn't stay behind. So now I'm the proud owner of an action cam.

Not a fancy 360 degree recorder or a matching drone, no, just a simple action cam.
For the experts, it's a Denver Full HD Action Cam ACT-8030W. I had the advantage I've played a bit with the camera of a friend of mine. Than you know what's important and what to look for.
Not only high resolution images but also battery life between charges. It's possible to charge the battery via an USB port, provided that you don't use the waterproof housing.


The camera comes with a lot of appendages. For use on the Quest, I only need the suction cup with watreproof housing. I don't like to stick or glue appendages on my brand new Quest and a mount on a helmet, no, I've seen how I shake my head while pedaling ...

With the 'Lenkstangenhalterung' you can mount the camera on the steering rod for nice Selvids (Selfie = photo, Selvid = video) when riding without the foam cover.
Hmm, perhaps only my mother would like it ...

After charging and discharging the battery a couple of times it was time for the big moment, my first velomobile movie ! I thought it would be nice to film from a worm's-eye view. So I mounted the camera just above kerb level, just in case ...

Unfortunately I didn't manage to start the camera correctly, so the first half hour is lost. It's quite difficult to press the on/off button for three whole seconde and then the start button. Not to mention the fact the camera was upside down (and yes, I've managed to rotate the recording by 180 degrees). Also it's almost impossible to see the small red led flashing with my eyes, especially when the camera is upside down !

A disadvantage (but for me an advantage) is the fact these GoPro clones only record for 30 minutes and then shut down automatically. Afte half an hour of recording one need to start the camera again. Not such a big deal in real life, afterwards one is going to edit and cut the film, no one will notice.

After half an hour I started the camera again, this time it worked well.

Reflection on marvellous white makes the body almost transparent.
I placed the suction cup at a stiff part of the body, approximately where the bottle cage is mounted.
This makes a solid base and gives the a steady shot with no vibrations.

And now the editing part. It will take some time before I've managed that  skill. Just be patient.

To be continued.