zondag 22 september 2019

Ovale kettingwielen / Oval chainrings

Ovale kettingwielen, wie kent ze niet ?

english For English please scroll down

Hans heeft ermee gereden op zijn Optima Cheetah, echter zijn deze erop blijven zitten toen de Cheetah werd verkocht.
Na een tijdje 'rond' te hebben gereden met de QuestXS begon het ovale bloed toch weer te kriebelen en op een gegeven moment had Hans een mooie set gevonden. Nu moest het alleen nog gemonteerd worden.

Op zich is het geen rocket science, echter het gaat zoveel beter en sneller als je de juiste spullen, ruimte en ervaring hebt. 
Dus kreeg ik de uitnodiging van Hans om mee te gaan naar Lattrop, alwaar Peter -Ovaal- de Rond zijn werkplaats heeft.


Hoe dichter in de buurt van Lattrop, hoe rustieker de omgeving
Na een hartelijk ontvangst in huize de Rond met koffie en koek in de tuin werd het tijd om aan de QuestXS van Hans te gaan sleutelen.

Voor de operatie
We beginnen bij het begin.
Hans nam plaats in de QuestXS zodat Peter de juiste stand van de cranks kon bekijken. 
'Maarre, staat de stoel eigenlijk wel goed ?' begon Hans twijfelend ...

En toen begon het. 
De stoel kon inderdaad nog 2 gaatjes omlaag, het crankstel kon een stuk naar achteren dus moest ook de ketting worden ingekort en vervolgens moesten natuurlijk ook de voetengaten aangepast worden.

'Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten.' Deze tegeltjeswijsheid ging ook hier op. Ondertussen was het tijd voor een heerlijke lunch in de zonnige tuin, gezellig bijkletsen onder het genot van een bakkie thee.

Na de lunch begon het echte werk, waar we eigenlijk voor gekomen waren, het monteren van de ovale kettingwielen. Ook dit vergt tijd, de voorderailleur moet ook een kleine modificatie ondergaan en opnieuw worden afgesteld en ondertussen was de ketting na het verwijderen van de sluitschakel ontsnapt en had zich verstopt diep achterin de kettingbuis.

Klaar voor de duik in de donkere krochten van de QuestXS
Politoeren van de voorderailleur
Eind goed, al goed, tijd voor een proefrondje.
Zo te zien aan de grote glimlach op het gezicht van Hans heeft Peter weer puik werk verricht.

Nu we er toch zijn, heb ik gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om proef te rijden met de aangepaste demper van Peter, waarover later meer.

Na nog een rondje koffie (dank je wel, Grytsje !) gauw de Questen weer in de bus geladen.
Na dik 2 en een half uur rijden en diverse files was de bus terug in Alphen. Nu wij nog terug naar Rotterdam. Zo te zien zitten die tandwielen wel goed, met dik 50 km/u over de Brandingdijk lopen scheuren :-)

Snel nog ff boodschappen gedaan, gegeten bij Hans en Ellen en door naar huis voor een welverdiende douche.
english Oval chainrings, never heard of ?

Hans used to ride oval chainrings on his Optima Cheetah, unfortunalely when the QuestXS came the Cheetah had to go and was sold, taking the ovals with him.
After a while Hans found another set and now the only thing was to mount them in the QuestXS.

It's not rocket science, but it's a lot easier and faster when one has the right equipment, enough room and experience.  
So I got an invitation from Hans to join him on his way to Lattrop, to the shop of Peter -Oval- de Rond


The closer to Lattrop, the more rural the surrounding
After a warm welcome by Peter and Grytsje we enjoyed some coffee and cake in the sunny garden, before we started tinkering at the QuestXS.

Before the operation
We start at the beginning.
Hans took place in his QuestXS so Peter could check the position of the cranks at the dead spot.
'But Peter, are you sure my seat position is correct ?' Hans asked doubtfull ...

This created an avalanche of actions. 
The seat was positioned two steps lower and the cranks were put a bit to the back. That means the chain has to be shortened as well and the footholes has to be enlarged.

After all this tinkering it was time for a lovely lunch in the sunny garden.

After the lunch, the real work started. The mounting of the oval chainwheels. This also took a lot of time, the front derailleur had to be adapted and readjusted too. In the mean time the chain, which was openend to get the frontderailleur out, managed to escape and hide itself deep inside the chain tube.

Ready to dive into the dark depths of the QuestXS
Polishing the front derailleur
All's well that ends well, now it's time for a testride.
Looking at the big grin on Hans' face, all the labour of Peter was not in vain !

As we are here, I could also take a testride with the modified damper of Peter. (more to come in another blog)

Another coffee before we go (thanks, Grytsje !) and then hurry up and load the Quests into the van. 
After more then 2 and a half hour of driving and several traffic jams the van was back in Alphen. Now we had to ride back to Rotterdam.
Hmm, those oval chainrings seem to work fine, looking at a speed of well over 50 km/h on the  Brandingdijk. :-)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten