woensdag 13 december 2017

Velomobiel Vraag en Antwoord / Velomobile Question and Answers

Nu zijn de Rotterdammers natuurlijk wel wat gewend.

english For English please scroll down.

Maar mocht je tijdens de OBT in de stad of bij de koffie stop vragen krijgen, dan kan je er voor kiezen om òf de dialoog aan te gaan òf je zorgt ervoor dat je onderstaande vragenlijst uitgeprint klaar hebt liggen in de Velomobiel.


V: Hoe hard gaat 'ie nou ?
A: Niet. Want hij staat stil nu.

V: Ja, maar als je trapt ?
A: Dan gaat 'ie hard. Heel hard.


V: Is dat niet gevaarlijk ?
A: Nee hoor, valt reuze mee.
     Statistisch gezien gebeuren de meeste ongelukken immers in en om het huis !


V: Moet er niet een vlaggetje op ?
A: Nee, dat maakt het juist gevaarlijker !

V: Hoezo dat dan ?
A: Nou, ik rij regelmatig langs een golfbaan ...


V: Moet je geen helm op ?
A: Welnee joh, zo'n gebreide muts voldoet prima !

V: Oh ?!?
A: Gooi maar eens een helm en een gebreide muts van een flat, helm is stuk maar die gebreide
     muts is nog heel !


english  The people from Rotterdam have seen quit a lot.
But suppose someone will ask you a question in the city during the OBT or at the coffee stop, you can either choose to start a dialogue or be prepared and have some copies of the Q&A list below ready in your Velomobile.


Q: How fast is it ?
A: Not. Because now it's standing stil.

Q: Yeah, well, but if you do pedal ?
A: Then it will go fast, very fast !


Q: Isn't it dangerous ?
A: Oh no, on the contrary, it's quite safe.
     Statisticly speaking most accidents happen in and around the huose !


Q: Shouldn't you ride with a flag ?
A: Certainly not, that will make it even more dangerous !

Q: How come ?
A: Well, I regularly ride along a golf course ...


Q: Why don't you wear a helmet ?
A: This knitted cap is perfect for the job !

Q: Oh ?!?
A: Throw a helmet and a knitted cap from a skyscraper, the helmet will break but the knitted cap
     will be just fine !

1 opmerking: