zondag 12 juni 2016

Als het gras .. / When the grass ...

Door de afwisseling van zonnig en regenachtig weer brult het groen de bermen uit, zoals ook te lezen valt op de diverse blogs.

english For English please scroll down.Nu meen ik mij uit een ver en grijs verleden, ik dacht zelf zo rond het jaar des heeren negentienhonderdzesenzeventig, er een nummer op de radio was die over dit onderwerp handelde.
Als ik mij niet vergis werd dit nummer ten gehore gebracht door de formatie 'Hydra' en ging de tekst ongeveer als volgt:

"Als het gras een Questje hoog is,
    Helahie,
      Helaho,
  Als het gras een Questje hoog is,
    Questje pas dan heel goed op"

Helaas is de rest van de tekst mij ontschoten, maar er zullen vast wel andere Velonauten zijn die deze tekst feilloos kunnen aanvullen.
Ook als je slechts één couplet (of een gedeelte ervan) weet, deel het.

english Due to the sunny and rainy weather the grass and weeds are growing fast, as also mentioned in other blogs.
I guess it was in 1976 that I heard a Dutch song on the radio about this subject.
The group was called 'Hydra' and the song went something like this:

"When the grass is one Quest high,
    Helahie,
      Helaho,
  When the grass is one Quest high,
    Quest please take care."

Unfortunately I can't remember the rest of the text, I hope there will be other Velonauts who can fill in the blanks ...

Or was it the formation Queen with "I want to ride my velomobile" ? Anyway, the question remains, who can fill in the blanks ?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten