donderdag 1 februari 2018

Oranje Mutsje en de HSL / Little Orange Riding Hood and the HSL

Er was eens, lang, heel lang geleden, in een land hier heel ver vandaan, een clubje die onder de naam 'Holland Sociaal Liggend' tochten organiseerden.

english For English please scroll down.

(Nou ja, eigenlijk was het afgelopen zondag en Pijnacker is gewoon een dorpje verderop, maar zo beginnen sprookjes nu eenmaal.)
Ze reden regelmatig en vele tochten met elkaar, totdat op een dag de HSL niet meer reed.

HSL rides again ?
Dat deed Lelievelo veel verdriet. Hij besloot om in zijn eentje de boel weer vlot te trekken. Hij bedacht een mooie route en prikte een datum in de agenda op Ligfiets.net

Oranje Mutsje werd zo genoemd omdat hij vaak een oranje mutsje droeg als het koud was.
Het leek hem wel leuk om met de HSL mee te gaan rijden. Maar helaas, hij moest van SWMBO * die dag stofzuigen.
Gelukkig had zijn trouwe kameraad een goed idee.

Wat nu als ze vroeg weg zouden gaan ? Dan kunnen ze aan het eind van hun rit nog even langs de start in Pijnacker gaan om een stukje mee te rijden en kon Oranje Mutsje weer op tijd thuis zijn !


Oranje Mutsje en zijn trouwe kameraad gaan op pad
Zo gezegd, zo gedaan. Om stipt negen uur lag Oranje Mutsje al in zijn Quest voor de deur van zijn trouwe kameraad. Nog even een kopje koffie en daar ging het tweetal op pad.
En oh, wat ging dat lekker op de dijk richting Zevenhuizen !

Ze hadden de vaart er goed in. De wielen van hun Questen draaiden dat het een lieve lust was.
Niet lang daarna kwamen ze bij een splitsing.
'Tja', zei de trouwe kameraad, 'als we nu rechtdoor gaan zijn we veel te vroeg in Pijnacker.'
'Zullen we een extra lus maken en om Zoetermeer heen rijden ?'.
Dat leek Oranje Mutsje een goed plan.

En weer zat de vaart er goed in. Want doorrijden, daar houden zij wel van. Zij genoten van het landschap dat onder hun door zoefde. Van de vroege ochtendzon.
Van al het groen en al die weidse uitzichten. Ja, kom daar maar eens voor in de stad.

Oranje Mutsje reed door een plas.  De spetters vlogen in het rond en fonkelden als diamanten in het vroege zonlicht. De trouwe kameraad vond dat heel mooi en vroeg aan Oranje Mutsje of hij de volgende keer aan de linkerkant kon rijden. Want dan komt het goed in beeld op de camera.
Na de volgende bocht, in de schaduw, reed Oranje Mutsje zoals gevraagd door een grote plas.
Maar wat was dat ?
In plaats van spetters als fonkelende diamanten vlogen er vieze zwarte druppels over de witte neus van de Quest!
En ook op de schuimkap. En onder de klep van de pet door !
Bah, wat smaakte dat water vies ! Dat was zeker geen chocomelk waar Oranje Mutsje doorheen reed.

Nog een klein stukje door Zoetermeer en hé, wat is dat daar ? Even verderop in de straat stond een drankpost.
Zeker voor een hardloopwedstrijd, dat zou ook de kilometerbordjes in de straat verklaren.
De trouwe kameraad stuurde zijn Quest richting de tafel met de drankjes.
Een aardige mevrouw stond gelijk al klaar met een bekertje water en nog voordat de trouwe kameraad zijn schuimdeksel los had, zette de aardige mevrouw het bekertje aan zijn lippen.

'Dank u wel, mevrouw', zei de trouwe kameraad beleefd.
'U gaat hem toch niet terug op tafel zetten ?' vroeg de trouwe kameraad verschrikt.
'Ach, dat hebben ze toch niet in de gaten' zei de aardige mevrouw. 'Nou ja, schurft duurt maar een week of zes', dacht de trouwe kameraad en vervolgde zijn weg.

Even na elf uur reden Oranje Mutsje en zijn trouwe kameraad het Raadhuisplein in Pijnacker op. Daar stonden Lelievelo en Gé Bé reeds te wachten.

De rit gaat beginnen !
Eenmaal in de polder zat de vaart er weer goed in. Ook Gé Bé hield wel van doortrappen en Lelievelo had zijn electrieke ondersteuning op vol vermogen staan.
En zo scheurde het illustere viertal door het eens zo rustige Groene Hart.

Waar is de prinses ?
Onderweg passeerden zij een koets. De koets was leeg. Alleen de koetsier en de hulpkoetsier zaten op de bok. Maar waar was de prinses ?
De prinses had geen zin om met de koets te gaan. Zij was op haar eigen stalen ros gaan rijden. Haar lange blonde haren dansten in de wind.
In Pijnacker Centrum reed zij het viertal toevallig tegemoet. Nuffig keek zij neer op die MAMILS ** in die rare banaanfietsen.
'Je weet niet wat je mist, meid, rijden in een velomobiel kan toch zò leuk zijn.'
Maar ja, dat kan je niet zomaar zeggen tegen een prinses ...

Even verderop zaten er een paar nare haakse bochten in de weg. Met een hoog hek ernaast.
Lelievelo en OranjeMutsje hadden nog steeds erg veel vaart.
De eerste haakse bocht ging nog goed. De tweede ook nog wel, ware het niet dat er een tegenligger aan kwam ! Lelievelo stuurde uit alle macht en kon nog maar net op twee wielen de mevrouw op de fiets ontwijken. (zie HSL de film , 05:20 e.v.)
Ook Oranje Mutsje zag het te laat. Oei ! Hij ging ook op 2 wielen recht op die mevrouw af !
De mevrouw op de fiets week snel uit en stond pardoes naast het fietspad in het gras. Wat was zij geschrokken.
Lelievelo en Oranje Mutsje hadden nog lang last van gierende hartkleppen ...

De rest van de rit verliep zoals een rit hoort te zijn.
De mooie route van Lelievelo kwam Oranje Mutsje en zijn trouwe kameraad bekend voor. Die was immers precies gelijk aan hun heenweg !
Maar dat geeft helemaal niets, de route was nog steeds mooi en qua film montage is het gewoon een kwestie van de heenrit achterstevoren monteren. Iets waar Oranje Mutsje zijn hand niet voor omdraait.
Verder was het gewoon lekker doortrappen door de polders en in de pauze warme chocomelk met slagroom èn appeltaart met slagroom bij de Happy Moose aan de Noord Aa.

Het was erg gezellig.
Opeens keek Oranje Mutsje verschrikt op zijn horloge. Huh, is het al zo laat ? Wat zal SWMBO wel niet zeggen ?

Snel werd de laatste slok naar binnen geklokt, snel afgerekend en de Velomobielen van stal gehaald. In rap tempo ging het richting de Rotte.
Bij de Pekbrug werd afscheid genomen van Lelievelo. 'Dank je wel voor de rit en tot de volgende keer !' zeiden Gé Bé, Oranje Mutsje en zijn trouwe kameraad.
Ter hoogte van de Middelweg nam ook Gé Bé afscheid.
'Tot ziens, tot de volgende keer !'

De snelheid ging nog meer omhoog en in een mum van tijd was Oranje Mutsje thuis.
Nu ging zijn trouwe kameraad zijn Quest naar huis brengen, om daarna te genieten van een welverdiende warme douche.

Wie weet is Lelievelo zo enthousiast geworden, dat hij nòg een datum in de agenda van Ligfiets.net heeft gezet.
Ga maar gauw kijken !


En ze leefden nog lang en gelukkig.


*)    SWMBO = She Who Must Be Obeyed
**)  MAMIL  = Middle Aged Man In Lycraenglish  Once upon a time in a country far, far away, there was a club named HSL *** who organised recumbent and Velomobile rides.

(Well, actually it was last sunday and Pijnacker is just the next hamlet, but this is the way a fairy tale starts.)
They rode on a regularly basis and many rides together, until one day the HSL just stopped.

HSL rides again ?
Lelievelo was very sad . He descided to breathe new life in the HSL. He planned a new route and picked a date at the program on Ligfiets.net

Little Orange Riding Hood was called this way because when it was cold outside, he wore an orange cap.
He thought it would be fun to join in with the new HSL.
Unfortunately, SWMBO * had other plans for him. Vacuum cleaning was what he must do.
Fortunately his comrade came up with a good idea.

They could go early in the morning, when SWMBO was still asleep. At the end of their ride they could join the HSL at the start in Pijnacker, ride a few kilometers with HSL and Little Orange Riding Hood could be back home on time !


Little Orange Riding Hood and his comrad on the road
At nine 'o clock sharp Little Orange Riding Hood went to his comrade and knocked on the door.
After a cup of coffee they went on their way.
Oh what a joy, riding on the dike to Zevenhuizen !

Little Orange Riding Hood and his comrade enjoyed the speed. Their wheels were humming and spinning.
After a while they came at a T-junction. 'Well', said his comrade, 'if we go left, we'll be much too early at he start in Pijnacker.'
'We can make a loop around Zoetermeer, if you want to.'
Little Orange Riding Hood thought this was a good plan.

And so they went on their way again. With great speed. Because it's the speed they like. They enjoyed the scenery whizzing by. The early morning sun. All the trees and the green fields. They don't have that in the city, you know.

Little Orange Riding Hood rode through a puddle. The splashes were flying through the air and sparkled like diamonds in the early morning sun. His comrade saw this beautiful spectacle and asked Little Orange Riding Hood if he could ride through a puddle again. But only on the left side of him, so the camera on the left can take a good shot.
After the next corner, in the shade, Little Orange Riding Hood rode though a big puddle.
But wait a minute !
Instead of splashes like sparkling diamonds, fat black ugly drops fell on the nose of the white Quest ! And onto the foam cover. And they also flew under the flap of the cap !
Phooey, that tastes horrible !
It sure wasn't choco, that puddle Little Orange Riding Hood rode through.

Just a tiny bit through the city of Zoetermeer and, hey, what's that ? Further on in the street there was a drink post ! That must be for a running contest.
The comrade could use a sip or two and steered his Quest to the table filled with refreshing drinks.
A nice lady immediately came to him and even before the comrade has undone his foam cover, the nice lady put the cup at his lips.

'Thank you very much', said the comrade politely.
'You're not going to put it back on the table, I presume ?' asked the comrade with some fear in his eyes.
'Oh don't you worry, they'll never notice that' the nice lady said. 'Oh well, scabies will only last for about six weeks or so', the comrade thought and went on his way again.

Just a few minutes past eleven Little Orange Riding Hood and his comrade rode onto the square in Pijnacker. Lelievelo and Gé Bé were already there.

The journey is about to start !
Once in the middle of the polder they were speeding again. Gé Bé also liked to go fast and Lelievelo has put his electrical support on his trike on maximum power.
And like this the 4 compagnions were racing through the once so quiet and peaceful polder.

Where's the princess ?
They passed a carriage. It was empty, only the coachman and his assistent were riding it. Where is the princess ?
The princess didn't feel like going with the carriage. She wanted to ride on her own bike . Her long, blond hairs were dancing in the wind.
In the centre of Pijnacker she passed the four compagnions. Niminy-piminy she looked down on those MAMILS ** riding their strange banana bikes.
'You don't know what you're missing, lass, riding a Velomobile is such great fun.'
But that's something one can't say to a princess ...

A little further down the road, ther were some nasty bends.
Lelievelo and Little Orange Riding Hood were speeding quite fast. The first bend went well.
The second too, but unfortunately Lelievelo didn't noticed the oncoming lady on her bike. But when 
Lelievelo saw her, he almost bent his steering column and with one wheel high up in the air he could just prevent a collision. (see HSL the movie , 05:20 ff.)
Little Orange Riding Hood was racing behind Lelievelo and he too almost tipped over !
The lady on her bike dodged into the grass next to the cycle path. Oh Dear !
Lelievelo and Little Orange Riding Hood are still suffering from howling heartvalves ...

The remaining part of the ride went like it should.
The nice route of Lelievelo was very familiar to Little Orange Riding Hood and his comrade. It was exectly the road they took on their way to the start !
That doesn't matter, the route was still a nice one to ride. And for the film, well, that's easy.
Just take the film and play it backwards ! An easy job for Little Orange Riding Hood.
They all enjoyed speeding through the polders and a brake with hot choco and apple pie, both with whipped cream at the Happy Moose on the waterfront of the Noord Aa.

They had a great time.
Suddenly Little Orange Riding Hood looked at his watch. 'Oh my, is it already that late ?!?' What if SWMBO will notice ?

They quickly finished their drinks, payed their bills and jumped into their Velomobiles.
With great speed they were racing back to the river Rotte.
At the Pekbrug bridge they said goodbye to Lelievelo. 'Thank you very much for the ride, see you next time !' said Gé Bé, Little Orange Riding Hood and his comrade.
At the Middelweg crossing it was time to say goodbye to Gé Bé as well.
'Bye bye, see you next time !'

Little Orange Riding Hood and his comrade increased the speed even more and it didn't take long before Little Orange Riding Hood was home again.
Now his comrade rode home his Quest and took a hot shower.

Perhaps Lelievelo is so excited, he will plan another route on the program of Ligfiets.net.
Go take a look !


And they lived happily ever after.


*)      SWMBO = She Who Must Be Obeyed
**)    MAMIL  = Middle Aged Man In Lycra
***)  HSL        = High Speed Line (train) or
                       = Holland Social Lying (flock of recumbent and/or Velomobile riders)

3 opmerkingen: