zondag 18 september 2016

Geitenwollensokkenpraat ? / Treehuggers Talk ?

Ik rij een Velomobiel. Niet zozeer uit milieu-technische overwegingen, ik vind het gewoon leuk om te doen.

english For English please scroll down.

Maar is een Velomobiel wel zo milieu vriendelijk ?
Hmm, eens kijken. Ok, benzine verbruikt 'ie niet maar al die energie moet toch ergens vandaan komen. Al die extra macaroni komt niet vanzelf aanwaaien, nee, die moet ook geproduceerd en klaargemaakt worden.
En dan zijn we er nog niet. Wat te denken van al die douchebeurten incl. shampoo verbruik na afloop van de rit ? Vuile kleding, hup, dan maar de was in. Goed voor het fosfaatgehalte in het afvalwater.
Dat heb ik autorijders nog niet zien doen, douchen en omkleden na iedere rit !

Kijk eens naar de productie van een Velomobiel, hoe duurzaam is dat eigenlijk ? Bij een auto is het redelijk eenvoudig, einde levensduur is een enkeltje shredder. IJzer is goed te recyclen, dit in tegenstelling tot het niet afbreekbare polyester of epoxy. (hierbij moet ik eerlijkheidshalve wel vermelden dat Quest nr. 1 nog steeds rond rijdt ...)

Tja, dit gaat een vergelijking worden met veel te veel variabelen, hier kom je nooit uit.
Iedereen kan de uitkomst naar zijn of haar wensen laten doorslaan.
Ughe, ughe, UGHE !!!
Dus als het mooi weer is lig ik graag anderhalf uur in m'n Velomobiel naar het werk. En anders een half uurtje met de auto.
Tijdens het liggen van en naar het werk kan ik gelijk mijn hoofd leeg rijden en genieten van de mooie uitzichten. Het merendeel van mijn forenzenroute loopt via mooie fietspaden dwars door de polders met af en toe een pittoresk dorpje.

Laatst haalde een slecht afgestelde diesel mij in. Ik reed flink door, al mijn longblaasjes wijd opengesperd om iedere beschikbare molecule zuurstof rechtstreeks mijn bloedbaan in te schieten. Ik werd getrakteerd op een dikke zwarte wolk roet. G..tverdamme. Na deze inhaalmanoeuvre moest deze automobilist vol in de remmen voor de tegemoet komende rode auto en een paar minuten later stond ik weer achter hem te wachten bij de kruising.

Greenpeace kan trots op mij zijn. Zeker 22 % van alle fijnstof deeltjes, NOx etc. heb ik met mijn longen uit de lucht gefilterd. Als ik zo doorga, ga ik zeker eindigen bij het Klein Chemisch Afval in plaats van begraven worden of cremeren.english  I ride a Velomobile. Not because I'm a tree hugging enviromentalist, I just like to ride it.

Is a Velomobile really so enviromently friendly ?
Hmm, let's see. Ok, it doesn't use gasoline. But all the energy has to come from somewhere. All that extra macaroni doesn't come by itself knocking at the door, no, that has to be produced and prepared as well.
And that's not all. How about every shower after each ride ? And dirty, sweat-smelling clothes ?  Every washing cycle contributes a dosis of phosphates and waste water.
Car drivers I know don't shower and change cloting after each ride !

Look at the production of a Velomobile. How sustainable is that ?
With a car, it's easy. End of life means into the shredder. Iron is quite simple to recycle, in contrast to polyester and / or epoxy. (I need to mention the fact that Quest no. 1 is still beeing used ...)

Well, this is going to be an equation with way too much variabels. Everybody can get his or her own answer.
Ughe, ughe, UGHE !!!
So, when the weather is fine I like to ride my Velomobile for one and a half hour to work. Otherwise it will take half an hour by car. During the ride in my Velomobile I can empty my head and enjoy the nice scenery.
Most of my commuter ride runs across good bicycle paths through the polders with once in a while a small picturesque village.

Lately, a poor adjusted diesel overtook me riding my Velomobile. I was riding at great speed, all my alveoli wide open to absorb every molecule of oxigen directly into my arteries. I got treated with an enormous black cloud of soot. Yuk ! During this overtaking maoeuver the black car had to brake full for the oncoming red car and a few minutes later I stood right behind him (or her), waiting at a crossing.

Greenpeace can be proud of me. Surely 22 % of al the fine particles, NOx etc. I've filtered with my lungs. On the long term, I'm quite sure I'll end up as small toxic waste instead of being buried or cremated.

3 opmerkingen:

 1. Als je op de (snel)weg rijdt en helemaal als je in de file staat, adem je deze uitlaatgassen ook in. Niet bewegen en slechte lucht is dubbel ongezond in de auto.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Daar heb je gelijk in, Piet.
   Ergens tussen stilzitten in de file en rondfietsen als een luchtfilter zal het optimum liggen.
   Een beter milieu begint bij ons allemaal. ;-)

   Verwijderen
 2. Voor dit soort stinkerds heb ik altijd een P2A2 mondmasker in de velo bij me. Een echte aanrader. Het filtert natuurlijk niet alles weg, maar in ieder geval beter dan helemaal niets.

  BeantwoordenVerwijderen